PRIVACYVERKLARING V-NAILS & FEET


V-Nails & Feet, gevestigd aan de Snapperstraat 11 te 3511 Kuringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.vnails-feet.be Snapperstraat 11, 3511 Kuringen 011/76.22.27
Functionaris gegevensbescherming van V-Nails & Feet:
Veronique Marchand, Snapperstraat 11 te 3511 Kuringen, BE 0695.616.197
Zij is te bereiken via info@vnails-feet.be of 011/ 76.22.27


Persoonsgegevens die wij verwerken
V-Nails & Feet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons vertrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor – en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief vertrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
V-Nails & Feet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Ras
- Gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
V-Nails & Feet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je gezondheidsgegevens worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren
- Voor – en na foto’s worden gedeeld op Social Media na toestemming van u
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
V-Nails & Feet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kan ten allen tijde vragen de gegevens te verwijderen.
Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft V-Nails & Feet passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt V-Nails & Feet gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

V-Nails & Feet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V-Nails & Feet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek intrekken van uw toestemming of bewaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vnails-feet.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. V-Nails & Feet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
V-Nails & Feet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vnails-feet.be

© 2022 - 2024 Nagelproducten.com | sitemap | rss